logo1

स्वयंरोजगार विभाग, दिंडोरी

 
|| श्री स्वामी समर्थ ||आता सेवेकरी त्याची माहिती ह्या स्वयंरोजगार ओंनलाईन पोर्टल वरून भरू शकतात
पर्सनल ( व्यक्तिगत) माहिती

सेवेकरी ओळखपत्र क्रं.
ओळखपत्र फोर्म क्रं.

सेवेकरी प्रकार
लिंग (Gender)

पूर्ण नाव
जन्म दिनांक

पत्ता
मोबाइल

इमेल
 
राज्य

जिल्हा
तालुका

जवळील सेवा केंद्र
शैक्षणिक माहिती

शैक्षणिक माहिती
विशेष कला (Specialization)

कौशल्य (Skill)
कोर्सेस (Courses)

सध्या आपण काय करता (Current occupation)
इछूक क्षेत्र (Interest Area)

गुंतावणूक क्षमता (Investment Capacity)
अनुभव (Experience)

अपेक्षा (Expectation)
Resume