logo1

स्वयंरोजगार विभाग, दिंडोरी

 

हस्तकला/पाककला/कृषी/पर्यावरण/विद्यार्थी नोंदणी फॉर्म

 
SPN क्र.:
संपूर्ण नाव:

संपर्क क्र:
पत्ता:
ई-मेल आयडी:  
शिक्षण:
राज्य:
जिल्हा:
तालुका:
केंद्र:
कौशल्य(हस्तकलेतील वस्तूंची नावे):
अनुभव(किती वर्षे/महिने):

तुम्हाला काही विचारायचे आहे का?:
 


पसंदित क्षेत्र निवडा