logo1

स्वयंरोजगार विभाग, दिंडोरी

 
|| श्री स्वामी समर्थ ||आता कंपनी त्याची माहिती ह्या स्वयंरोजगार ओंनलाईन पोर्टल वरून भरू शकतात
कंपनी माहिती [Company Details]

(कंपनी/संस्था/व्यक्ती) नाव
[(Company / Institution / Individual) Name]

संपर्क व्यक्ती नाव
[Contact person name]
मोबाईल
[Mobile]

एमं. डी. नाव
[M.D. Name]
एमं. डी. मोबाईल
[M.D. Mobile]

पूर्ण पत्ता
[Address]
इमेल
[Email]
 

राज्य
[State]
जिल्हा
[District]

तालुका
[Taluka]