logo1

स्वयंरोजगार विभाग, दिंडोरी

 
|| श्री स्वामी समर्थ ||आता सेवेकरी त्याची माहिती ह्या स्वयंरोजगार ओंनलाईन पोर्टल वरून भरू शकतात
स्वयंरोजगार विभाग प्रशिक्षण: मुलाखत तंत्र(Interview Skills)